Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Dernek kendisine hukuka uygun yapılanmaya sahip görünüş kazandırmış; bu şekilde kamuoyunu ve devlet kurum ve kuruluşlarını yanıltarak gerek bireylere gerekse devlet kurum ve kuruluşlarına zararlı faaliyetler yürüten hukuka aykırı yapılanmalara karşı; mücadeleci bilince sahip kamuoyunu kendi bünyesinde toplamak ve bilinçlendirmek, anılan türde yapılanmaların mağdurlarına yardım etmek,hukuki ve toplumsal mücadeleyi dernek kişiliği altında yürütmek ve yardımlaşma amacı ile kurulmuştur.